Назив установе: ОШ „Бранко Радичевић“

Адреса: Интернационалних бригада 57, 19300 Неготин

МИБ: 7314191

ПИБ: 100565415

ЈБКЈС број: 01159

Бучетски рачун: 840-0000001531660-38

Телефон: 019 544 020

Факс: 019 544 020

Имејл: osbranko.ng@gmail.com


Пишите нам: