Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи и други законски затупници, могу да просуствују васпитно образовном раду. Распоред дана отворених врата