Лица задужена за контролу забране пушења у просторијама школе: