Лице задужено за заштиту података о личности у ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин је Небојша Живић, секретар школе.

LICE ZADUŽENO ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI.pdf