Библиотека је јединствени простор који се налази на спрату наше школе и заузима 166 квадрата. У њој се налази тридесет читалачких места, полице за књиге где је смештена књижевна грађа и лектира. Књижни фонд чини око 10 000 библиотечких јединица. Целокупни фонд је смештен у електронску базу података. Библиотека је основана од 1982/1983. године.

Библиотека је опремљена интерактивном таблом и рачунарима који су доступни ученицима и наставницима за све врсте претраживања на интернету као и реализацију разних активности.

Радно време библиотеке сваког понедељка и среде и сваког другог петка од 8  до 14 часова.