Шта чека будуће прваке

Први дани у школи су креирани тако да ученици заволе школу, упознају се једни са другима, упознају се са учитељицом. Усвајају основна начела комуникације и договора, договарају се о основним правилима рада, уче песмице, разговарају о ликовима из прича, упознају околину итд.

Породица и школа заједничким снагама стварају атмосферу у којој дете може да напредује.

У првом разреду деца највише усвоје како васпитних, тако и образовних елемената. Акценат је на васпитној компоненти, одељење усваја одређена правила рада у учионици, уче да раде у групи и једни са другима, уче да решавају конфликте који утичи на промену у понашању, дешавају се позитивне промене у односима, према себи и другима, развија се самопоуздање и такмичарски дух. Да не занемаримо и један велики образовни сегмент који је основа за даље учење, а то је развијање радних навика и мотивације за рад.

 Радознала и самосвесна деца уче лакше него она са предзнањем. Учење читања и писања деци је један од најмањих проблема са којим се срећу у групи јер врло брзо савладају ту вештину.  Важније је код детета развијати емоционалну интелигенцију. Способност прилагођавања, самодисциплине, упорности, оптимизма, пoштовање других, спремност на сарадњу, важнији су за успех од когнитивне (сазнајне) интелигенције. Прихватање неуспеха, право на грешке, стрпљивост, предности су које ће детету помоћи у савладавању школских обавеза.

Први сусрет детета и родитеља са школом је најчешће тестирање деце за упис који представља део процедуре уписа у школе. Тестирање се састоји од разговора са психологом и има за циљ процену дететове зрелости за полазак у школу.

Након упознавања и опуштања атмосфере , родитељ се замоли да сачека испред канцеларије, а дете остаје да разговара са психологом који има задатак да процени да ли је дете спремно да крене у школу. Разговор траје 30-40 минута. За то није потребна никаква припрема, само добро расположење и сарадња детета са психологом. Деца су кроз предшколски програм стекла довољно знања да на испитивање дођете опуштени и са осмехом на лицу.

Кроз различита питања и понашање детета приликом испитивања процењује се неколико аспеката зрелости: емотивна, социјална, когнитивна и физичка зрелост. Зато је важно да се дете ослободи притиска, тако што ћете му објаснити да није страшно ни ако нешто не зна, али да се потруди да одговори на оно што му је познато. Резултати на тесту указују на кључне особености развоја и зрелости детета, његове афинитете, интересовања, као и евентуалне потешкоће које могу да се појаве и препоруке како се превазилазе.

Уколико се осећате забринуто, нађите начин да се опустите. Јер на дан кад кренете на тестирање и будете држали свог будућег ђака за руку, најбољи поклон који можете да му дате је oсећај сигурности и спокоја.

Психолог школе

Биљана Шолц

Контакт

ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин

Телефон: 019 544 020

И-Мејл: osbranko.ng@gmail.com

admin

Најмлађа Основна школа у граду.