Поштовани родитељи/законски заступници

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година (деца рођена од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године).

Изузетно када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије.

  • Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности. Проверу спремности детета врши психолог или педагог школе.
  • Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља.

ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и ове године обезбедило је услугу заказивања термина кроз апликацију еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи, на порталу еУправа (www.euprava.gov.rs).

Родитељима ће апликација за електронско заказивање термина бити доступна од 21. марта до 31. маја 2023. године. Путем наведене апликације родитељи ће моћи да се определe за неки од слободних термина за тестирање, које је Школа унапред понудила. Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове Школу, овлашћено лице Школе ће у име родитеља заказати термин кроз апликацију.

Контакт телефони за заказивање термина (радним данима од 8-14 часова):

  • ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин – 019/542737 и 064/2275177
  • ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин – 019/544020 и 064/4977593
  • ОШ „Вук Караџић“ Неготин – 019/542374 и 064/3896244

Подршку за еУпис пружа контакт центар Канцеларије за информационе технологије и електронску управу на телефон 011/7350561.

УПИС И ТЕСТИРАЊЕ

Упис ученика у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину, у складу са заказаним терминима, обавиће се у периоду од  03. априла до 31. маја 2023. године. Истог дана ће педагог или психолог Школе извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику – подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система прибављају се по службеној дужности, електронским путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да родитељ донесе потврду о обављеном прегледу у Школу. Такође, Школа ће по службеној дужности прибавити потврде о обавезном предшколском програму.

admin

Најмлађа Основна школа у граду.