КАКО ИЗРАЧУНАТИ БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ?

Успех из основне школе – највише 60 бодова

Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

Сваки од тестова Завршног испита имаће 20 питања. Сваки тачан одговор доноси ученику један поен, дакле, навише 20 у укупном скору. Број поена из српског језика и математике множите коефицијентом 0.65, а број бодова са комбинованог теста коефицијентом 0.7, како би добили број бодова који се рачунају при упису у средњу школу.

Српски језик- највише 13 бодова

Математика- највише 13 бодова

Комбиновани тест- највише 14 бодова

САБЕРИТЕ БОДОВЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА, ТОМЕ ДОДАЈТЕ БРОЈ БОДОВА СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ДОБИЋЕТЕ УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ.

НАПОМЕНА: ЗА УПИС У ЧЕТВОРОГОДИШЊУ СРЕДЊУ ШКОЛУ И ГИМНАЗИЈУ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА УЧЕНИК ИМА НАЈМАЊЕ 50 БОДОВА.