Редни бројПрезиме и име наставникаНаставни предмет који предајеЗавршена школа/Степен стручности
1Трнкић ДрагињаБИОЛОГИЈАПМФVII
2Живка МанићВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНАУФVII
3Николић ДоринаГЕОГРАФИЈАПМФVII
4Радојчић ЗоранГЕОГРАФИЈАПМФVII
5Васиљевић МаријаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
6Ђурић МилијанаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКФил. ФVII
7Првуловић ВеснаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
8Миловановић ИванИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВОЕТФVII
9Живановић МирјанаИСТОРИЈАФил. Ф.VII
10Радивојевић ЈеленаИСТОРИЈАФил. Ф.VII
11Благојевић ЉубишаЛИКОВНА КУЛТУРАФЛУVII
12Булатовић ВладицаМАТЕМАТИКАПМФVII
13Перицић ПредрагМАТЕМАТИКАВПШVI
14Милошевић-Анђелић ЕмаМУЗИЧКА КУЛТУРАВПШVI
15Дајић Гримплиновић ЕлизабетаНЕМАЧКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
16Костандиновић ЛалицаНЕМАЧКИ  ЈЕЗИКФил. Ф.VII
17Буљигић СањаНЕМАЧКИ  ЈЕЗИКФил. Ф.VII
18Стојановић СилвијаНЕМАЧКИ  ЈЕЗИКФил. Ф.VII
19Аћимовић ЈасминаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
20Богдановић БраниславаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
21Војимировић МилицаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
22Гуџугановић ЈагодинкаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕПАVI
23Динкић СлађанаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
24Ђурђевић ЈованкаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕПАVI
25Ђурковић ДраганаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
26Јовановић-Манчић Кристина ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
27Костић СузанаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
28Лазић ВиолетаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
29Пејчић МиленаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
30Себић МилицаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
31Станисављевић ТамараПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
32Станковић-Стојковић НебицаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
33Трампа СнежанаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
34Андонов БиљанаСРПСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
35Ђорђевић Бојана СРПСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
36Тодоровић ЈеленаСРПСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
37Ђукић ДраганТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАФТНVII
38Снежана ВидановићФИЗИКАФФVII
39Снежана ПротићФИЗИКАФФVII
40Живановић СрђанФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕФФКVII
41Петковић МилошФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕФФКVII
42Карановић СлађанаХЕМИЈАФил. Ф.VII
43Вујић ИванаГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕФил. Ф.VII