Редни бројПрезиме и име наставникаНаставни предмет који предајеЗавршена школа/Степен стручности
1Трнкић ДрагињаБИОЛОГИЈАПМФVII
2Родић ЈованаВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНАУФVII
4Николић ДоринаГЕОГРАФИЈАПМФVII
5Радојчић ЗоранГЕОГРАФИЈАПМФVII
6Васиљевић МаријаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
7Ђурић МилијанаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКФил. ФVII
8Првуловић ВеснаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
9Миловановић ИванИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВОЕТФVII
10Медић ЂорђеИСТОРИЈАФил. Ф.VII
11Благојевић ЉубишаЛИКОВНА КУЛТУРАФЛУVII
12Булатовић ВладицаМАТЕМАТИКАПМФVII
13Перицић ПредрагМАТЕМАТИКАВПШVI
14Милошевић-Анђелић ЕмаМУЗИЧКА КУЛТУРАВПШVI
15Дајић Гримплиновић ЕлизабетаНЕМАЧКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
16Костандиновић ЛалицаНЕМАЧКИ  ЈЕЗИКФил. Ф.VII
17Стојановић СилвијаНЕМАЧКИ  ЈЕЗИКФил. Ф.VII
18Аћимовић ЈасминаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
19Богдановић БраниславаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
20Војимировић МилицаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
21Гуџугановић ЈагодинкаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕПАVI
22Динкић СлађанаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
23Ђурђевић ЈованкаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕПАVI
24Ђурковић ДраганаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
25Јовановић-Манчић Кристина ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
26Костић СузанаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
27Лазић ВиолетаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
28Пејчић МиленаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
29Раковић ДрагицаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕПАVI
30Себић МилицаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
31Станисављевић ТамараПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
32Станковић-Стојковић НебицаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
33Трампа СнежанаПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕУФVII
34Андонов БиљанаСРПСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
35Ђорђевић Бојана СРПСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
37Костић МаркоСРПСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
39Станковић МатејаСРПСКИ ЈЕЗИКФил. Ф.VII
40Ђукић ДраганТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАФТНVII
41Петковић ВладицаФИЗИКАВПШVI
42Живановић СрђанФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕФФКVII
43Петковић МилошФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕФФКVII
44Карановић СлађанаХЕМИЈАФил. Ф.VII